Trao chứng nhận cho những nhà phân phối CNI Vietnam 20/01/2016

Trao chứng nhận cho những nhà phân phối CNI Vietnam 20/01/2016
Hình ảnh trao chứng nhận cho những nhà phân phối CNI Vietnam đã hoàn thành lớp Đào tạo sản phẩm do Bác sĩ Giang Tuấn Tú phụ trách

Hình ảnh trao chứng nhận cho những nhà phân phối CNI Vietnam đã hoàn thành lớp Đào tạo sản phẩm do Bác sĩ Giang Tuấn Tú phụ trách.

Đến với CNI, mỗi nhà phân phối đều có thể trở thành một tình nguyện viên y tế, góp phần chung tay chăm sóc sức khoẻ cộng đồng thông qua những dòng sản phẩm tuyệt vời

 

 
Liên hệ ngay