Sự kiện trao đổi, thắp "lửa" nhiệt huyết thành viên CNI - Việt Nam

Sự kiện trao đổi, thắp "lửa" nhiệt huyết thành viên CNI - Việt Nam
Top 3 leaders thành công tại CNI Global đã có mặt tại thủ đô Hà Nội

Đến hẹn lại lên, vào sáng Thứ Bảy đẹp trời ngày 14/11, Top 3 leaders thành công tại CNI Global đã có mặt tại thủ đô Hà Nội và thắp "lửa" nhiệt huyết cho những Thành viên CNI Việt Nam bằng những bài chia sẻ trên cả tuyệt vời.

"Không có con đường ngắn ngủi nào để dẫn đến thành công, chỉ bằng cách bước theo dấu chân những người thành công, khi đó hành trình đi đến vinh quang của bạn vì thế sẽ được rút ngắn" - Mr. Sam Cheong- CEO Global
Liên hệ ngay