Hội thảo Sức khỏe và Tài chính 05/12 CNI - VIỆT NAM

Hội thảo Sức khỏe và Tài chính 05/12 CNI - VIỆT NAM
Hội thảo Sức khỏe và Tài chính dưới sự dẫn dắt của Diễn giả quốc tế ông Jecvin Loh và Tư vấn y khoa tập đoàn CNI- Bác sĩ Giang Tuấn Tú

Dù bạn chọn Sức Khỏe hay Tài Chính hoặc cả hai, thì CNI Vietnam đều có thể mang đến cho bạn những giải pháp tuyệt vời.

Hội thảo Sức khỏe và Tài chính dưới sự dẫn dắt của Diễn giả quốc tế ông Jecvin Loh và Tư vấn y khoa tập đoàn CNI- Bác sĩ Giang Tuấn Tú ngày 5/12 tại TP.HCM
 

Liên hệ ngay