Nội Bộ

Chúc đại gia đình CNI Việt Nam một năm mới an lành!
22 Feb
Xem tiếp
Các Anh/ Chị thành viên thân mến, Nhân dịp đón Xuân Ất Mùi năm 2015. Ban Giám đốc Công ty xin gởi đến toàn thể Qúy Anh/ Chị thành viên CNI lời cám ơn chân thành. Trong thời gian qua, Qúy Anh/ Chị đã luôn quan tâm và có nhiều cố gắng đóng góp tích cực vào việc kinh doanh của Công ty.
09 May
Xem tiếp