CÔNG TY TNHH CNI VIỆT NAM

Địa Chỉ:
 39 Trần Đình Xu, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

Điện Thoại & Fax:
 ĐT:  (+848) 3920 4535 -  (+848) 3920 4537
 Fax: (+848) 3920 4536

Email & Facebook:
 infovietnam@cni-global.com
 www.facebook.com/CNIVn