Câu chuyện Enzyme

Câu chuyện Enzyme
Trong thế giới này, không có gì thiết yếu hơn enzyme đối với sự sống của chúng ta. ADN là một hợp chất vô hồn, chính enzyme cung cấp cho các tế bào chức năng và đặc trưng. Enzyme kiểm soát cơ chế hoạt động của cơ thể tổng thể. Cuộc sống của chúng ta có thể bị đe dọa nếu bất kỳ một enzyme nào không hoạt động bình thường.
Liên hệ ngay