XÁC NHẬN PHÙ HỢP QUY ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ CHO CÁC DÒNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH CNI VIỆT NAM

XÁC NHẬN PHÙ HỢP QUY ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ CHO CÁC DÒNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH CNI VIỆT NAM
CNI luôn cam kết mang đến người tiêu dùng các dòng sản phẩm an toàn, chất lượng và đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm của Bộ Y Tế. Dưới đây là những giấy phép chứng nhận cho các sản phẩm của Công ty TNHH CNI Việt Nam:

1. Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm: Cà phê nấm sữa hổ2. Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm: Cà phê sầu riêng3. Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm: Trà sữa4. Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm:
CNI Life Enzyme5. Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm: CNI Organik6. Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm: CNI Prune Berries7. Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm: R'Secrete Collagen Peptide8. Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho sản phẩm: R'Secrete Royal Jelly9. Xác nhận công bố phù hợp quy định cho sản phẩm mỹ phẩm: R'Secrete Stem Cell Essence 
Liên hệ ngay