Lịch Huấn Luyện

Lịch Huấn Luyện
LỊCH ĐÀO TẠO THÁNG 11/2018
VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Lưu ý:
Vui lòng tham dự đúng giờ để không ảnh hưởng đến chương trình.     
Lịch có thể thay đổi, CNI sẽ thông báo trước nếu thay đổi phát sinh
Cập nhật Lịch Huấn Luyện hàng tháng tại website: http://cni-vietnam.com.vn/lich-huan-luyen
Mọi thắc mắc xin liên hệ: CSKH 08 3920 4535 / 08 3920 4537
Liên hệ ngay